Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ամբիոններ

Ընդհանուր բժշկական, քույրական և մանկաբարձական առարկաների ամբիոն

Դեղագիտական առարկաների ամբիոն

Ատամնատեխնիկական և ստոմոտոլոգիական առարկաների ամբիոն

Հանրակրթական, ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ – տնտեսագիտական առարկաների ամբիոն

Դեղագիտական առարկաների ամբիոն

Հանրակրթական, ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ – տնտեսագիտական առարկաների ամբիոն

Ատամնատեխնիկական և ստոմոտոլոգիական առարկաների ամբիոն

Ընդհանուր բժշկական, քույրական և մանկաբարձական առարկաների ամբիոն