Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ամբիոններ

Անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի, մանրէաբանության և հիգիենայի ամբիոն

Դեղագիտական առարկաների ամբիոն

Սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր հումանիտար և բնագիտական առարկաների ամբիոն

Ատամնատեխնիկական և ստոմոտոլոգիական առարկաների ամբիոն

Թերապիայի, քույրական գործ և նեղ մասնագիտական առարկաների ամբիոն