Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍ «ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ

Հոկտեմբերի 13-ին «Դեղագիտական առարկաների» ամբիոնի վարիչ՝ Ն.Հավհաննիսյանի նախաձեռնությամբ «Դեղագործություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողների համար «Դեղագործական քիմիա» առարկայական դասընթացի շրջանակում կազմակերպվեց գործնական դաս:  Գործնական դասը կազմակերպվեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի» ինստիտուտում: Ուսանոնղները անմիջական մասնակցեցին քիմիական մի շարք սինթեզների և դեղանյութերի պատրաստման գործընթացներին: Այցի ընթացքում ուսանողները որոշել են սինթեզված նյութերի մաքրությունը, կատարել նրբաշերտային քրոմատիգրաֆիա: Ուսումնասիրեցին նաև  ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիան, տեսանելի լույսի տիրույթները: Գործնական դասի ավարտին ուսանողները ամբիոնի վարիչ՝ Նոնա Հավհաննիսյանի ուղեկցությամբ այցելեցին նաև կենսաբանական լաբորատորիա, որտեղ ներկա գտնվեցին սպիտակ առնետների վրա կատարվող փորձարկումներին: Ամփոփելով գործնական դասը, ուսանողները խնդրեցին ամբիոնի վարիչ՝ Նոնա Հովհաննիսյանին նմանատիպ դասերը կազմակերպեն հաճախակի, քանի որ այցը շատ տպավորիչ էր և հետաքրքիր:
Տարածել այս գրառումը
Տարածել այս գրառումը