Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Հաշվետվություններ

Քոլեջի 2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվություն

Քոլեջի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվություն

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի 2019-2024թթ. ՌԶԾ-ի ըստ ԳԱՑ-ի կատարողական զեկույց 2019-2020 թթ

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի 2019-2024թթ. ՌԶԾ-ի ըստ ԳԱՑ-ի կատարողական զեկույց 2020-2021 թթ

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի 2019-2024թթ. ՌԶԾ-ի ըստ ԳԱՑ-ի կատարողական զեկույց 2021-2022 թթ

Ամփոփիչ պետական ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահների հաշվետվություններ (2021-2022 ուստարի)

Ամփոփիչ պետական ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահների հաշվետվություններ (2022-2023 ուստարի)

Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն