Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դեղագործություն

Դեղագործություն, առողջապահության բնագավառ, զբաղվում է դեղանյութերի որոնման, պատրաստման, հետազոտման, պահպանման, իրացման և դեղագործ, ծառայության կազմակերպման հարցերով։ Դեղագործության, դեղաբանության հետ մեկտեղ, կազմում է դեղաձևերի վերաբերյալ գիտություն՝ դեղագիտություն։

Ատամնատեխնիկական գործ

Ատամների պրոթեզներ, բացակա ատամներին փոխարինող, ինչպես նաև առանձին ատամների պսակների արատները վերացնող հատուկ հարմարանքներ։ Մանկական տարիքում ատամների ոչ ճիշտ դիրքի կամ ծնոտների ոչ ճիշտ կցման դեպքում դեմքի և ծնոտների ձևախախտումները կանխելու և բուժման 

Դեղագործություն

Դեղագործություն, առողջապահության բնագավառ, զբաղվում է դեղանյութերի որոնման, պատրաստման, հետազոտման, պահպանման, իրացման և դեղագործ, ծառայության կազմակերպման հարցերով։ Դեղագործության, դեղաբանության հետ մեկտեղ, կազմում է դեղաձևերի վերաբերյալ գիտություն՝ դեղագիտություն։

Ատամնատեխնիկական գործ

Ատամների պրոթեզներ, բացակա ատամներին փոխարինող, ինչպես նաև առանձին ատամների պսակների արատները վերացնող հատուկ հարմարանքներ։ Մանկական տարիքում ատամների ոչ ճիշտ դիրքի կամ ծնոտների ոչ ճիշտ կցման դեպքում դեմքի և ծնոտների ձևախախտումները կանխելու և բուժման 

Մանկաբարձական գործ

Իրականացնում է հղիների վաղ հայտնաբերման, հաշվառման, նախածննդյան հսկողության և խնամքի կազմակերպման, դեռահասների, հղիների, ծննդաբերների, ծննդկանների, նորածինների հսկման և զննման, ծննդկանների և նորածինների հետծննդյան խնամքի, սպասարկվող բնակչության շրջանում ընտանիքի պլանավորման, վերարտադրողական առողջության պահպանմանը ուղղված միջոցառումներ,

Քույրական գործ

Քույրական գործ, առողջապահության մի ոլորտ, որը կենտրոնացած է անհատների, ընտանիքների, համայնքների խնամքի վրա, որպեսզի նրանք կարողանան ձեռք բերել, պահպանել կամ վերականգնել առողջությունը և կյանքի որակը։ Բուժքույրերը տարբերվում են մյուս բուժաշխատողներից հիվանդների հանդեպ ունեցած իրենց մոտեցումով, վերապատրաստումով և պրակտիկայի շրջանակով։

Մանկաբարձական գործ

Իրականացնում է հղիների վաղ հայտնաբերման, հաշվառման, նախածննդյան հսկողության և խնամքի կազմակերպման, դեռահասների, հղիների, ծննդաբերների, ծննդկանների, նորածինների հսկման և զննման, ծննդկանների և նորածինների հետծննդյան խնամքի, սպասարկվող բնակչության շրջանում ընտանիքի պլանավորման, վերարտադրողական առողջության պահպանմանը ուղղված միջոցառումներ,

Քույրական գործ

Քույրական գործ, առողջապահության մի ոլորտ, որը կենտրոնացած է անհատների, ընտանիքների, համայնքների խնամքի վրա, որպեսզի նրանք կարողանան ձեռք բերել, պահպանել կամ վերականգնել առողջությունը և կյանքի որակը։ Բուժքույրերը տարբերվում են մյուս բուժաշխատողներից հիվանդների հանդեպ ունեցած իրենց մոտեցումով, վերապատրաստումով և պրակտիկայի շրջանակով։