Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

ՄՌԿ և ընդհանուր բաժին

Անահիտ Գյոզալյան 

ՄՌԿ և ընդհանուր
բաժնի վարիչ

Փաստաթղթեր

ՄՌԿ և ընդհանուր բաժնի
վարիչի պաշտոնի անձնագիր

ՄՌԿ և ընդհանուր բաժնի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր