Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Շրջանավարտներ

Շրջանավարտներ
2018-2019 ուստարի

Շրջանավարտներ
2019-2020 ուստարի

Շրջանավարտներ
2020-2021 ուստարի

Շրջանավարտներ
2021-2022

Շրջանավարտներ
2022-2023

2020-2021 շրջանավարտների զբաղվածություն

2021-2022 շրջանավարտների զբաղվածություն

2022-2023 շրջանավարտների զբաղվածություն