Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

ՈՒսանողական խորհուրդ

ՈՒսանողական խորհուրդ

Ժաննա Թարխանյան

Նախագահ

Ռուզաննա Խաչատրյան

Փոխնախագահ`

Էլիզա Համբարձումյան

Քարտուղար՝

Հասմիկ
Սարգսյան

Լիլիթ
Մակինյան

Կարեն Կաբալյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Աննա Գևորգյան

Անահիտ Թումանյան

Դերենիկ
Տոնոյան

Լուսինե Համբարձումյան

Աննա
Գալստյան

Միլենա
Բոյաջյան

Միլեն
Շահբազյան

Մելինե
Զավենյան

Կառավարման աշխատանքների հանձնաժողով

Նախագահ

Ռուզաննա
Խաչատրյան

Քարտուղար

Լուսինե Համբարձումյան

Անդամ

Էրիկ
Ալեքսանյան

Անդամ

Էլիզա
Համբարձումյան

Անդամ

Միլենա
Բոյաջյան

Անդամ

Միլեն
Շահբազյան

Անդամ

Մելինե
Զավենյան

Ուսումնական աշխատանքների հանձնաժողով

Նախագահ

Աննա Գևորգյան

Քարտուղար

Հասմիկ Սարգսյան

Անդամ

Աննա Գալստյան

Անդամ

Կարեն Կաբալյան

Անդամ

Դերենիկ
Տոնոյան

Անդամ

Լիլիթ
Մակինյան

Անդամ

Անահիտ
Թումանյան

Ուսանողական Խորհուրդ 2019-2022

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի 2019 – 2022 թվականների ուսուսանողական խորհրդի կազմը:
 1. Նախագահ` Աշոտ Խուդաթյան – (Ատամնատեխնիկական գործ)
 2. Փոխնախագահ` Գալստյան Աննա – (Դեղագործություն)
 3. Քարտուղար` Խաչատրյան Մելինե – (Դեղագործություն)
 4. Անդաներ՝ Մերի Վերանյան – (Ատամնատեխնիկական գործ)
 5. Մելիքսեթյան Մարիամ – (Քույրական գործ) 
 6. Համբարձումյան Էլիզա – (Դեղագործություն)
 7. Կաբալյան Կարեն – (Ատամնատեխնիկական գործ)
 8. Տոնոյան Դերենիկ – (Ատամնատեխնիկական գործ)
 9. Ալեքսանյան Էրիկ – (Ատամնատեխնիկական գործ)
 10. Նաջարյան Գարեգին – (Դեղագործություն)
 11. Յարիջանյան Մինաս – (Ատամնատեխնիկական գործ)

Ուս. Խորհրդի Մասին

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի ուսանողական խորհուրդը ուսանողներին միավորող, նրանց շահերը պաշտպանող, ընտրովի ներկայացուցչական ինքնակառավարման մարմին է: Խորհրդի լիազորություններն ու գործունեությունը, ՀՀ օրենսդրությանը և կանոնադրական ակտերին համապատասխան, սահմանվում են քոլեջի կանոնադրությամբ, քոլեջի ղեկավար մարմինների որոշումներով, ինչպես նաև Ուսանողական խորհրդի կանոնակարգով:

Ուսանողական խորհրդի հիմնական նպատակն է նպաստել ուսանողների ներգրավումը և ակտիվ մասնակցությանը քոլեջի կյանքին: Իր նպատակների իրականացման համար խորհուրդն ունի հետևյալ առաքելությունը`
– Մասնակցել ուսումնական գործընթացի բարելավմանը:
– Ուսանողներին տրամադրել տեղեկատվության քոլեջում իրականացվող գործընթացների վերաբերյալ:
– Ներկայացնել և պաշտպանել ուսանողների շահերը քոլեջի կառավարման մարմիններում:
– Տնօրենին և կառավարման մարմիններին ներկայացնել առաջարկներ ուսուցման որակի բարձրացման վերաբերյալ:
– Աջակցել քոլեջում առողջ ապրելակերպի և սպորտի զարգացմանը:
– Կազմակերպել ուսանողական և երիտասարդական տոներին նվիրված միջոցառումներ և այլն:

Փաստաթղթեր

Ուսանողական խորհրդի
2019-2024 թթ.
աշխատանքային պլան

ՈՒսանողական խորհրդի
նիստերի Արձանագրություն
2019-2020

ՈՒսանողական խորհրդի
կատարողական
2019-2020

ՈՒսանողական խորհրդի
նիստերի Արձանագրություն
2020-2021

ՈՒսանողական խորհրդի
կատարողական
2020-2021

ՈՒսանողական խորհրդի
նիստերի Արձանագրություն
2021-2022

ՈՒսանողական խորհրդի
կատարողական
2021-2022