Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ուսումնական մաս

Ուսումնական մասի անձնակազմը

Լիլիթ Հարությունյան

Բաժնի վարիչ

Հասմիկ Քոչարյան

Ուսումնական մասի
վարիչի օգնական

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Ուսումնական մասը «Գրիգորիս» բժշկա - հումանիտար քոլեջի կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որը գործում է Քոլեջի կանոնադրության և բաժնի կանոնակարգին համապատասխան:

Ուսումնական մասը իրականացնում է.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ուսմասի հաշվետվություն 2019-2020

Ուսմասի հաշվետվություն 2018-2019

Ուսումնական մասի աշխատանքային պլան 2019-2024

ՈՒսումնական մասի վարիչի պաշտոնի անձնագիր

ՈՒսումնական մասի վարիչի օգնականի պաշտոնի անձնագիր

ՈՒսումնական մասի հաշվետվություն 2022-2023

Ուսումասի հաշվետվություն 2020-2021