Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ուսումնական մաս

Ուսումնական մասի անձնակազմը

Լիլիթ Հարությունյան

Ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ

Հասմիկ Քոչարյան

Ուսումնական մասի
առաջատար մասնագետ

Էլեն Վարդանյան

Ուսումնական մասի
համակարգչային օպերատոր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Ուսումնական մասը «Գրիգորիս» բժշկա - հումանիտար քոլեջի կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որը գործում է Քոլեջի կանոնադրության և բաժնի կանոնակարգին համապատասխան:

Ուսումնական մասը իրականացնում է.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ուսմասի հաշվետվություն 2019-2020

Ուսմասի հաշվետվություն 2018-2019

Ուսումնական մասի աշխատանքային պլան 2019-2024

ՈՒսումնական մասի վարիչի պաշտոնի անձնագիր

ՈՒսումնական մասի վարիչի օգնականի պաշտոնի անձնագիր

ՈՒսումնական մասի հաշվետվություն 2022-2023

Ուսումասի հաշվետվություն 2020-2021