Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Գուցե դուք հենց այս պահին կյանքի այն փուլում եք, երբ կառուցում եք ձեր երազանքները ու որոշում կյանքի ամենամեծ նպատակնե՞րը: Իսկ գուցե արդեն անցել եք այդ փուլը և զբաղված եք՝ այդ երազանքները կյանքի կոչելո՞վ: Կամ էլ գուցե արդեն ամեն ինչի հասե՞լ եք:

2006թ. առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպման արդյունքում հանդիսանում է նրա  իրավահաջորդը և շարունակում  է իր առաքելությունը՝ պահպանելով  բարի  համբավն  ու նաև  ճանաչումը  արտերկրում:

Ո՞վ ենք մենք

Մեր մասին

«Գրիգորիս»բժշկա-հումանիտար քոլեջ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (ՍՊԸ) ստեղծվել է «Երևանի տնտեսա - իրավագիտական համալսարան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (ՍՊԸ) «գրանցված ՀՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից 03.05.1995թ., գրանցման թիվ՝ 286.080.01196, պետական գրանցման վկայական՝ 03/Ա060675»:

Մասնագիտություններ

Դեղագործություն

Դեղագործություն, առողջապահության բնագավառ, զբաղվում է դեղանյութերի որոնման, պատրաստման, հետազոտման, պահպանման, իրացման և դեղագործ, ծառայության կազմակերպման հարցերով։

Ատամնատեխնիկական գործ

Ատամների պրոթեզներ, բացակա ատամներին փոխարինող, ինչպես նաև առանձին ատամների պսակների արատները վերացնող հատուկ հարմարանքներ։

Դեղագործություն

Դեղագործություն, առողջապահության բնագավառ, զբաղվում է դեղանյութերի որոնման, պատրաստման, հետազոտման, պահպանման, իրացման և դեղագործ, ծառայության կազմակերպման հարցերով։

Ատամնատեխնիկական գործ

Ատամների պրոթեզներ, բացակա ատամներին փոխարինող, ինչպես նաև առանձին ատամների պսակների արատները վերացնող հատուկ հարմարանքներ։

Մանկաբարձական գործ

Իրականացնում է հղիների վաղ հայտնաբերման,  ծննդաբերների, ծննդկանների, նորածինների հսկման և զննման, ծննդկանների և նորածինների հետծննդյան խնամքի, սպասարկվող բնակչության շրջանում ընտանիքի պլանավորման, վերարտադրողական առողջության պահպանմանը ուղղված միջոցառումներ:

Քույրական գործ

Քույրական գործ, առողջապահության մի ոլորտ, որը կենտրոնացած է անհատների, ընտանիքների, համայնքների խնամքի վրա, որպեսզի նրանք կարողանան ձեռք բերել, պահպանել կամ վերականգնել առողջությունը և կյանքի որակը։

Քոլեջի առաքելությունը

  • Ձգտում է զարգացնել իր գերակա ուղղությունները և մրցակցային առավելությունները` ինտեգրել ժամանակակից բժշկության առանձնահատուկ մոտեցումները, դրանք ներդնելով կրթական գործունեությունում, ապահովելով գիտելիքների փոխանցումը տարբեր շահակիցներին:

  • Ունի գործուն, արդյունավետ կառավարում ու վարչարարություն, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, ուսումնական և լաբորատոր բազա, որը նպաստում է կրթության որակի անընդհատ ու շարունակական բարելավմանը:
  • Կլինի հասանելի, մատչելի և նախընտրելի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն հասարակության ամենատարբեր շերտերի համար, անկախ տարիքից, սեռից, ռասայական ու ազգային պատկանելությունից, համոզմունքներից և քաղաքական նախասիրություններից:

  • Միջոցներ է ձեռարկում ուսումնական գործընթացները առավել արդյունավետ և բազմազան դարձնելու նպատակով սեփական շենքային տարածք ձեռք բրելու ուղղությամբ:
ՄԱՍՆԱԳԵՏ
0 +
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
0
ԲԱԺԻՆ
0
ՈՒՍԱՆՈՂ
0 +
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
0 +
ԲԱԺԻՆ
0 +
ՄԱՍՆԱԳԵՏ
0 +
ՈՒՍԱՆՈՂ
0 +

Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ
ընդունելությունների և թարմացումների մասին:

Բաժանորդագրվեք հիմա

Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ
ընդունելությունների և թարմացումների մասին:

Բաժանորդագրվեք հիմա