Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Դասացուցակ

2022-2023 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ Մանկաբարձական գործ

2022-2023 1-ին կիսամյակ Ատամնատեխնիկական գործ

2022-2023 1-ին կիսամյակ Դեղագործ

2022-2023 1-ին կիսամյակ Ընդհանուր դասացուցակ

2022_2023_1_ին_կիսամյակ_Քույրական_գործ