Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Վարչական անձնակազմ

Նարինե
Եգորյան

Ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ

Սուսաննա
Հովակիմյան

Հաշվապահ գանձապահ

Արայիկ
Գյոզալյան

Տնօրենի տեղակալ Որակի ապահովման գծով /ՈԱ պատասխանատու

Անահիտ
Գյոզալյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և ընդհանուր բաժնի վարիչ

Հասմիկ
Քոչարյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և ընդհանուր բաժնի մասնագետ

Լիլիթ Հարությունյան

Ուսումնական մասի վարիչ

Նունե
Սահակյան

Պրակտիայի և կարիերայի բաժնի պատասխանաու