Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Վարչական անձնակազմ

Լիլիթ Հարությունյան

Ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ

Սուսաննա
Հովակիմյան

Հաշվապահ գանձապահ

Արայիկ
Գյոզալյան

Որակի ապահովման պատասխանատու

Անահիտ
Գյոզալյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և ընդհանուր բաժնի վարիչ

Հասմիկ
Քոչարյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և ընդհանուր բաժնի մասնագետ

Էլեն Վարդանյան

Ուսումնական մասի համակարգչային օպերատոր

Նունե
Սահակյան

Պրակտիայի և կարիերայի բաժնի պատասխանաու