Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Նորություններ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական խմբի խորհրդատվությամբ ՈԱ  պատասխանատու Ա.Գյոզալյանի նախաձեռնությամբ և Քոլեջի հիմնադիր Մ.Նանյանի անմիջական աջակցությամբ Քոլեջի տնօրեն Ի.Վարդանյանի  հրամանով ձևավորված աշխատանքային խումբը 23.04.2024թ. – 25.04.2024թ.

Read More »

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական խմբի խորհրդատվության համաձայն  շարունակում է ակտիվորեն իրականացնել կառավարման, միջազգայնացման, հետազոտական և կրթական գործընթացների բարելավմանն ուղղված համակարգված միջոցառումներ: Միջոցառումների շարքից

Read More »

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐ

Փետրվարի 24-ին «Գրիգորիս»բժշկա-հումանիտար քոլեջի Դեղագործական 3-րդ կուրսի ուսանողների համար օրը հագեցած էր մշակութային տպավորություններով։ Ուսանողները “Հոգեբանություն” առարկայի դասախոս Անուշ Ստեփանյանի հետ այցելեցին մի քանի արվեստի

Read More »

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԵԲԻՆԱՐ

2023թ. դեկտեմբերի 19-ին «Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի հիմնադիր՝ Մ.Յու.Նանյանի անմիջական աջակցությամբ և ՈԱ պատասխանատու՝ Ա.Գ.Գյոզալյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները միջին մասնագիտական ​​կրթության կրթական ծրագրերում»

Read More »

ԵՐԿՕՐՅԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԵԲԻՆԱՐ

«Գրիգորիս» բժշկա – հումանիտար քոլեջը համաձայն իր ռազմավարական նպատակների շարունակում է ընդլայնել միջազգային հարաբերությունները: Քոլեջի հիմնադիր՝ Մ.Նանյանի աջակցությամբ Քոլեջի ՈԱ պատասխանատուի նախաձեռնությամբ քոլեջի կողմից կազմակերպվում

Read More »

«ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿ

Դեղագետ/դեղագործ ք. Ապարանում Նկարագրություն «Ալֆա-Ֆարմ» ընկերությունը փնտրում է դեղագետների և դեղագործների ք. Ապարանի նորաբաց դեղատանը աշխատելու համար: Պարտականություններ • Զբաղվել դեղատանն առկա ապրանքների վաճառքով, սպասարկել

Read More »

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

Հոկտեմբերի 13֊ին «Գրիգորիս» բժշկա-հումանիտար քոլեջի պատմության դասախոս Լ. Բաբայանի նախաձեռնությամբ և գլխավորությամբ քոլեջի առաջին կուրսի՝ 101 և 102 խմբի ուսանողների համար կազմակերպվեց այցելություն Հայաստանի պատմության թանգարան։ Թանգարանում

Read More »

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍ «ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ

Հոկտեմբերի 13-ին «Դեղագիտական առարկաների» ամբիոնի վարիչ՝ Ն.Հավհաննիսյանի նախաձեռնությամբ «Դեղագործություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողների համար «Դեղագործական քիմիա» առարկայական դասընթացի շրջանակում կազմակերպվեց գործնական դաս:  Գործնական դասը կազմակերպվեց

Read More »
Նորություններ
Շատ Դիտվածներ