Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ռազմավարական ծրագիր

Երևանի ‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջ ՍՊԸ Ռազմավարական երկարաժամկետ ծրագիր 2016-2025 թթ. (հին ՌԶԾ, չգործող)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր 2019-2024 թթ. (գործող)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ-ի գործողությունների պլան- ժամանակացույց 2019-2024թթ.

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ ԳԱՑ 2019-2024թթ.

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ 2019-2024 Ներդրումներ

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի առաքելության, սահմանած նպատակների և խնդիրների վերանայման քաղաքականություն