Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ռազմավարական ծրագիր

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջ ՍՊԸ Ռազմավարական զարգացման ծրագիր 2024-2028 թթ. (գործող)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի գնահատման արդյունանար ցուցիչներ 2024-2028 թթ. (ՌԶԾ ԳԱՑ)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր 2019-2024 թթ. (չի գործում)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ-ի գործողությունների պլան- ժամանակացույց 2019-2024թթ. (չի գործում)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ ԳԱՑ 2019-2024թթ. (չի գործում)

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի ՌԶԾ 2019-2024 Ներդրումներ

‹‹ԳՐԻԳՈՐԻՍ›› բժշկա - հումանիտար քոլեջի առաքելության, սահմանած նպատակների և խնդիրների վերանայման քաղաքականություն