Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Տնօրինական խորհուրդ

Իրինա Վարդանյան 

Նախագահ / Տնօրեն

Լիլիթ Հարությունյան

Ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ

Գևորգ Հովակիմյան

Հաշվապահ 

Արայիկ Գյոզալյան ՈԱ պատասխանատու

Տնօրենի տեղակալ

Ժաննա Թարխանյան

ՈՒսանողական խորհրդի նախագահ

Նունե Սահակյան

Պրակտիկաի և կարիեայի պատասխանատու

Անահիտ Գյոզալյան 

ՄՌԿ և ընդհանուր
բաժնի վարիչ

Արտավազդ Թորոսյան

Արտաքին շահակից 

Լևոն
Ալեքսանյան

Դասախոս

Համլետ
Ավոյան

Քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետ 

Տնօրինական խորհրդի գործառույթները
  • Խորհուրդը քննարկում, պարզաբանում և կազմակերպում է քոլեջի ընդհանուր ժողովի որոշումների իրականացման եղանակները և միջոցները, վերահսկում դրանց իրականացման գործընթացները։
  • Քննարկում է քոլեջի ինստիտուցիոնալ կարողություններին առնչվող ցանկացած հարց և կայացնում համապատասխան որոշումներ՝ համաձայն քոլեջի կանոնադրությանը, առաքելությանն ու ռազմավարական նպատակներին։
  • Քննարկում և համապատասխան որոշումներ է կայացնում քոլեջում իրականացվող ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ։
  • Քննարկում և առաջարկություններ է ներկայացնում Ընդհանուր ժողովին քոլեջի ֆինանսատնտեսական գործունեության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ։
  • Մշակում և հաստատում է Խորհրդի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման նախագծերը։
  • Իրականացնում է ՀՀ Կառավարության և պետական գերատեսչական մարմինների որոշումների և հրամանների պատշաճ կատարումը։
  • Հրավիրում և վարում է նիստեր, տարեկան առնվազն երեք անգամ։

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Տնօրինական խորհրդի
Աշխատանքային պլան 2018-2019

Տնօրինական խորհրդի
Աշխատանքային պլան 2019-2024

Արձանագրություն
2018-2019

Արձանագրություն 2019-2020

Արձանագրություն 2020-2021

Արձանագրություն 2021-2022