Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Ուսումնական պլաններ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

«ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» մասնագիտության 2022-2023 ուստարվա ուսումնական պլան

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության 2022-2023 ուստարվա ուսումնական պլան

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» մասնագիտության 2022-2023 ուստարվա ուսումնական պլան

«ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» մասնագիտության 2021-2022 ուստարվա ուսումնական պլան

«ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության 2021-2022 ուստարվա ուսումնական պլան

«ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» մասնագիտության 2021-2022 ուստարվա ուսումնական պլան

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» մասնագիտության 2021-2022 ուստարվա ուսումնական պլան