Գրիգորիս

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

«ԳՐԻԳՈՐԻՍ» ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Պրակտիկաներ

0911.01.5
«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի ծրագրեր

0916.01.5
«Դեղագործություն» մասնագիտության պրակտիկայի ծրագիր

0913.02.5
«Քույրական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի ծրագիր

0912.02.5
«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի ծրագիր

0911.01.5
«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի օրագիր

0916.01.5
«Դեղագործություն» մասնագիտության պրակտիկայի օրագիր

0913.02.5
«Քույրական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի օրագիր

0912.02.5
«Մանկաբարձական գործ» մասնագիտության պրակտիկայի օրագիր